Psikolojik Testler

Psikolojik testler bireyin kişilik özelliklerini, toplumsal uyumunu, içsel çatışmalarını, kişiler arası ilişkilerini, stresli durumlarla başa çıkma stratejilerini değerlendirmek amacıyla kullanılır. Psikolojik testler daha çok klinik amaçla kullanılmakla birlikte eğitim ve endüstri kuruluşlarında da çeşitli amaçlarla kullanılabilmektedir. Merkezimizde objektif ve projektif özellikte testler uygulanmaktadır.

 

 

 

MMPI(Minesotta Çok Yönlü Kişilik Envanteri)

 

MMPI 16 yaş ve üstü bireylerin kişilik özelliklerini, nevrotik ve psikotik eğilimlerini ölçmeyi amaçlayan 566 madde, 10 klinik ve 3 geçerlik al testten oluşan objektif bir testtir. Bireyin soru kitapçığını okuyup, cevap anahtarına yanıtlarını işaretlemesi istenir. Yaklaşık 1,5-2 saatte yanıtlanabilir.

 

 

 

Rorschach Testi

 

Rorschach Testi psikiyatrik sınıflamalara uygun olarak bilgi vermekten ziyade, kişinin iç dünyası hakkında zengin bilgi sağlayan projektif bir testtir. Kişiden elde edilecek test bilgileri tanıya yardımcı olmakla birlikte terapi sürecinde önem kazanır. Testin yorumu psikanalitik kurama dayanır